Réconciliation nationale à Madagascar : Marc Ravalomanana fait son mea culpa


 • FrançaisFrançais


 • Suivez-nous sur notre page Facebook et notre canal Telegram


  marc-ravalomanana

  Autorisé à parler publiquement, l’ancien Chef d’Etat Marc Ravalomanana fait ses aveux de la faute commise.

  La chose sûre est que l’ancien président Marc Ravalomanana est parmi, sinon le grand gagnant de ce processus de réconciliation nationale. L’actuel Chef d’Etat, Hery Rajaonarimampianina, a déclaré publiquement l’abrogation du décret de mise en résidence surveillée. Marc Ravalomanana a retrouvé son entière liberté à l’issue des assises nationales du 02 mai 2015  et, il pourra également se présenter aux prochaines élections s’il le souhaite.

  Si vous avez apprécié cet article, soutenez-moi sur Patreon ou Buy me a coffee Vous recevrez chaque semaine du contenu exclusif et des réponses à vos questions. Merci ! 😊

  Autorisé à ‘exprimer en public depuis son retour d’exil, Marc Ravalomanana, a demandé pardon pour lui et ses collaborateurs pour les actions et torts qu’ils ont commis. « En tant qu’humain, nous avons commis des erreurs » admet-il sous les applaudissements de toute l’assemblée.

  Ihanta Randriamandrato, une des proches de l’ancien président Ravalomanana note qu’il n’est pas nécessaire de se demander s’il a été sincère ou non. La question n’est pas là selon elle, il a fait son mea culpa en public devant le FFKM, les milliers de participants et tous les Malgaches par l’intermédiaire des médias. Le président Hery Rajaonarimampianina, l’a fait aussi d’une manière subtile en demandant pardon pour tous les dirigeants successifs. Didier Ratsiraka qui était présent aussi aux assises n’a pas jugé bon de faire son aveu.

  Madagascar : Entre crises perpétuelles et espoirs sans lendemain

  Si dans les cartes postales, Madagascar possède une image idyllique, faisant baver les occidentaux qui respirent de la brique à longueur de journée, la réalité est toute autre. Pauvreté, misère, famine, corruption, népotisme, autant de mots qui sont coupables des maux malgaches.

  Sur Amazon ou Acheter directement

  Si vous avez apprécié cet article, soutenez-moi sur Patreon ou Buy me a coffee Vous recevrez chaque semaine du contenu exclusif et des réponses à vos questions. Merci ! 😊

  Pas de réponses

  1. ANDRIATIANA dit :

   Président de la République
   Hery RAJAONARIMAMPIANINA

   TANANARIVE -101 –
   MADAGASCAR
   ANDRIATIANA Jeannot
   Tel : 032 07 933 14
   033 09 510 94

   N.B. : Azafady izahay vondron’ny mpanofatrano 18 logements cité immobilière Tamatave dia miangavy anareo Député 121 (Cent vingt et un) mba omeo an’ny H.C.C. vaovao matahotra an’Andriamanitra ity fitarainanay ity miaraka amin’ny plan B ataon’areo manaraka. Ataovy ny kajy tsotsotra fa raha 10 isan-trano ampitombohy 18 efa ho 180 olombelona no voarohaka tamin’ny trano.Betsaka ny narary sy nijaly ary maty nandritra izay sivy taona izay.

   Antony : Fitorian’ny vondron’ny mpanofatrano 18 logements cité immobilière Tamatave izay manao sonia etsy ambany an’ny RAZAKASOLO Jean Ignace, Avocat au barreau de Madagascar.

   Noho ny lainga tsara lahatra sy ny fangalarana sonia ary ny kolikoly sns nataon’ireo Avocat liquidateur sy Huissier ary ny Avocatnay dia miangavy izahay vondron’ny mpanofatrano 18 logements cité immobilière Tamatave ny mba hijerenao akaiky ity dossiernay ity Monsieur Le Président de la République de Madagascar fa efa sivy taona izao izahay mbola tsy tafaverina amin’ny tranonay foana.Tsy mahatoky olona afa-tsy ianao irery ihany izahay satria ianao no Président ny Malagasy rehetra manerana ny Madagasikara.
   Miangavy anao izahay Andriamatoa Filoha Hery RAJAONARIMAMPIANINA mba jereo hatramin’ny farany ity dossier nay ity satria nandritra izay sivy taona izay dia tsy fantatra hoe aiza io dossier io.Nandritra izay taona maro izay dia hofatrano 2.500.000 fmg no nalohanay ao daholo ny facture.
   Ny zavatra hangatahanay dia ny hidinanao aty Tamatave miaraka amin’ny Avocat ara-panjakana iray anao Cassation ary Huissier iray hamerina anay amin’ny trano .Fa mbola olona vitsy sy tsy maty manota ary dahalo ambony latabatra no manjaka eto Madagasikara. Mangataka aminao izahay ny mba hijerenao ny facturation détaillée téléphone sy ny situation ny Compte Bancairen’ireo olona rehetra ireo tamin’ny taona janvier 2006. Raha mbola Justice Coloniale sy Justice Sauvage io no tsy miova dia Justice Populaire sy zava-doza ny Valiny.
   Tompoko araka ny cassation nalefako any amin’ny Fitsarana Avo dia mangataka ny fandravana ity didy (Expédition de l’arrêt n°107-REF /05 du 15/11/05) ity ny tenako Monsieur Jeannot izay tompony logement 23 cité immobilière Tamatave.
   Manao antso avo aminareo Police sy Gendarme ary Miaramila izay toko telo mahamasaka nahandro ary miaro ny vahoaka sy ny fananany manerana ny Nosy izahay vondron’ny mpanofatrano 18 logements cite immobilière Tamatave hiaran’ny tsindry hazo lena sy tsy maty manota amin’ity resaka ady trano sy ady tany manerana ny Nosy ity.
   Izahay vondron’ny mpanofatrano 18 Logements cité immobolière Tamatave dia efa nahafantatra ny volana janoary 2006 fa ny Premier Ministre teo aloha izay Avocat no tao ambadik’ity resaka ity .Izay Ex Président Assemblé National teo aloha. Tahio fa lasan-ko razana.. Ny Mpanolontsaina ny Président de la République teo aloha iray dia nanamafy sy nanindry mafy fa ny Premier Ministre teo aloha dia tao ambadik’io resaka io marina(tamin’ny andron’ny R8). Izahay vondron’ny mpanofatrano 18 logements cité immobilière Tamatave dia niaraka nanao ny dossier vente location efa 30 taona lasa ary nipetraka tamin’ny trano 30 taona no mihoatra daholo ary nikarakara ny trano nandritra io fotoana io nefa na dia « Droit de Préemption » aza tsy azonay .Ny liquidateurnay dia efa nametraka ny rapport tao amin’ny Tribunal ,nefa tampoka teo dia nisy an’ity Avocat iray izay mitonona ho liquidateur ity izay tsy matahotra an’Andriamanitra. Nanontanianay ny taratasy maha liquidateur azy, nefa tsisy valiny hatramin’izao.Ny tena marina dia kolikoly avo lenta ity resaka 18 logements cité immobilière Tamatave ity ka mba mangataka aminao Andriamatoa Président Hery RAJAONARIMAMPIANINA izahay mba atolory ny Fitsarana Avo tsy manao kolikoy ity dossier nay affaires 18 logements cité immobilière Tamatave ity azafady .
   Mba ataovy wanted koa ireo dahalo ambony latabatra rehetra amin’ity resaka ity satria betsaka ireo vahoaka madinika narary sy nijaly ary maty noho ireo tsy matahotody ireo.
   Herin’andro alohan’ny hivoahany Didim-pitsarana dia mandeha ao amin’ny biraon’ny Président Tribunal foana io Avocat liquidateur io. Izaho sy ny mpiasan’ny Tribunal iray izay Magistrat amin’izao fotoana izao dia samy nahita io zavatra io. Tamin’io date zoma 6 janoary io ihany koa no nahafantaranay fa io Président Tribunal izay namoaka io didy io no nomen’io Avocat liquidateur io ny tranonay (lot 23 cité immobilière) .Ny sisa dia Avocat sy Juge… no tompony. Ny zavatra mampalahelo anay dia mivatravatra be io Avocat liquidateur sy io Huissier io ary ilay olona napetrany amin’ny trano, milaza miaramahita izahay fa tsy manara-dalàna ireo olona ireo ary tena mampalahelo anay ny zavatra nataony.
   Hoy indrindra ny Avocat anay hoe: hoatran’izao ny Fitsarana rehefa voatototra vola be ka tsy misy azo atao intsony hoy izy. Mazava be fa nahazo vola be io Avocat anay io sy ny Fitsarana Tamatave.
   .Ary tsy vitan’izany fa mbola io resaka 18 Logements io ihany no nahazahoan’io Avocat liquidateur io fiara 4X4 iray sy cadeaux trano iray ary namidiny 150 million de francs io trano io ary mbola tsy lafo hatramin’izao volana diavintsika izao. Ary manarak’izany dia sady (Avocat no client no associer) io Avocat liquidateur io amin’ity affaires ity.Ka io dia partage na part izay kolikoly.Ny « acte de venten’io » trano io dia 50 million de francs nefa amidiny 150 million .
   Io Avocat liquidateur sy Huissier ary ny Avocatnay …io dia manao « vente en dehors de contrôle Judiciaire » ny logement 45 sy 49 cité immobilière… Ny zavatra mahagaga koa dia misy karana maromaro sy olona tsy fantam-piaviana izay tamin’ny taona 1990 vao tonga teto Tamatave dia milaza fa tompotrano ary mivarotra ny trano antsokosoko miaraka amin’ireo Avocat , Juge sns..
   Manarak’izany izaho efa niteny an’io Huissier io hoe: efa nampiakatra ny raharaha any amin’ny Fitsarana avo izahay ka tokony hiandry ny valin’izay isika.Nefa izy tsy niraharaha izany fa tonga dia narodany ny vavahady ary novakiany ny trano niaraka tamin’ny Police dimy lahy nandeha kangoo maitso ny zoma 6 janoary 2006 tamin’ny folo ora maraina.Ary nametrahany olona tao.Tsy vitan’izany fa tadiavin’io Huissier io ho samborina koa izaho tamin’io fotoana io. Ny zavatra mampalahelo dia betsaka ny entanay simba sy very satria navoakany sy natsipiny avy any ambony daholo ny entanay ny manodidina vavolombelona nahita izany, ary ny mahagaga dia very daholo ny « facture réparation » nandritra ny 30 taona sy ny taratasy momba ny asako rehetra. Efa nokendreny ny zoma 6 janoary izy vao namaky ny tranonay satria « vacance » ny Tribunal tamin’io date io .Marihako eto fa izaho dia niasa tamin’io fotoana io ary manarak’izany dia tsy mba nomeny ahy akory ilay « grosse » fa « expedition » fotsiny no nentiny namakiana ny tranonay ny Président fokontany dia tsy hita teo tamin’io fotoana io . Azafady, mitodika manokana aminao izahay Andriamatoa Président Hery RAJAONARIMAMPIANINA satria izay birao naleanay hatramin’izao teto Tamatave nandritra izay sivy taona izay dia tsy nisy nahafapo anay,vondron’ny mpanofatrano 18 logements cité immobilière Tamatave fa manao kolikoly avo lenta daholo, manamafy izany raha nandeha tao amin’ny biraon’ny « Greffier en Chef » porte B 015 izahay ny alatsinainy 13 octobre 2008 tamin’ny 10 ora maraina haka ny original n’ity didim-pitsarana mitondra ny laharana (Expédition de l’arrêt n°107-REF /05 du 15/11/05)ity dia hoy izy hoe: Tsy mahazo an’io dossier io hono izahay fa resy.Nanao fangatahana antsoratra izahay ny 3 novembre 2008 momba io resaka io tamin’ny Commissaire Central Hotel de Police Tamatave nefa mbola tsy nisy valiny hatramin’izao.
   Rehefa avy niresaka ny marina tamin’ny fandaharana Kidôna maraina ny tenako ny Zoma 12 décembre 2008 tamin’ny 9 ora maraina dia
   zavatra telo no nolazain’ity Avocat liquidateur ity taminko :
   – Nampitahorany an’ny Maître izay Présidentn’ny Assemblé National teo aloha ny tenako.
   – Tamin’ny fitondrana R8 hono izy nandeha hoazy tsisy problème teo amin’ny asany.
   – Haniraka olona hono izy hisambotra na hamono ahy raha mbola miresaka ity affaire 18 logements cite Immobilière Tamatave ity ny tenako.
   Mba jereo fa Club Vétérans efatra hiantoan’izy ireo nandritra izay taona maro izay? Nividy tany ao Analamalotra route RN5 Foulpointe? Nividy tany RN2 route Tananarive hanaovana poulet de chair. Mba jereo fa misy tokatrano iray ao amin’ny cité ao tsy an’asa izay hiantoan’izy ireo ny fiainany manontolo, mariage automobile sns… satria parasite. Efa 5 milliard Fmg no vola lanin’ny tokatrano iray nandritra izay sivy taona izay nomena ny ambaratongam-pitsarana teto Tamatave amin’ity affaires 18 logements cite immobilière Tamatave ity.Betsaka ny ohatra fa tsy ho voatan’isa eto daholo.
   Mitodika manokana aminao izahay satria ny zava-niseho ny Alarobia 18 février 2009 lasa iny raha nanana fotoana tamin’ny President Tribunal Tamatave izahay momba ny ordonnance d’expulsion ny logements 25 cite immobilière izay efa tamin’ny taona 2006 no efa azonay ny provisoire dia mbola io Avocat liquidateur io ihany no mbola Avocat ny adversaire ary nangataka renvoi amin’ny Alarobia 11 mars 2009 izy dia nahazo. Nanatitra ny conclusion izahay ny alarobia 25 mars 2009 tamin’izany dia niandry ny valiny tao amin’ny biraon’ny President Tribunal Tamatave.Nefa raha ny lalàna dia tsy mahazo manao asa roa izany fa rehefa liquidateur izy dia izay ihany no asa ataony.
   Koa noho izany izahay vondron’ny mpanofatrano 18 logements cité immobilière Tamatave izay manao sonia etsy ambany dia mitaky ny hanafoanana ny asa nataon’io Avocat liquidateur io.
   Ny Alarobia 18 février 2009 sy ny Alarobia 11 mars 2009 ary ny alarobia 25 mars 2009 dia nangataka renvoi foana ity farany.
   Ny alarobia 8 avril 2009 lasa iny dia ny zanany vavy izay Avocat indray no nisolo azy ary mangataka renvoi tsy misy farany.
   Ny alarobia 13 mai 2009 dia ilay Avocat Liquidateur indray no niverina Avocat izay tena mahagaga sy mahatalanjona tokoa ny zava-misy.
   Nangataka renvoi ny alarobia 10 juin 2009 sy alarobia 8 juillet 2009 ary ny alarobia 9 septembre 2009 izahay vondron’ny mpanofatrano noho ny antony mampalahelo.Miangavy ny Fitsarana izahay 18 logements cite immobilière Tamatave ny mba hitsarana ny tsy fanaran-dalàna sy ny kolikoly nataon’io Avocat liquidateur io sy ny zanany vavy izay Avocat.
   Ary rehefa tafaverina amin’ny trano daholo izahay 18 logements dia miangavy izahay vondron’ny mpanofatrano 18 logements cité immobilière Tamatave fa ireo fitarainanay rehetra nandritra izay taona maro izay dia mbola manakery tsy misy hanalàna. Misy porofo sy vavolombelona jiaby ny zavatra ataonay sy fitarainanay vondron’ny mpanofatrano 18 logements cité immobilière Tamatave
   Ny zavatra takianay 18 logements cité immobilière Tamatave dia tsotra ihany miverina amin’ny trano daholo izahay 18 logements cité immobilière Tamatave.
   Koa noho izany izahay vondron’ny mpanofatrano cité immobilière Tamatave dia mangataka ny fandravana ny didim-pitsarana rehetra momba ity resaka 18 logements cité immobilière Tamatave ity.

   – La Corruption a pourri notre vie quotidienne
   – La Corruption a pourri notre Pays
   – La Corruption est punie par la Loi
   – Maintenant, luttons ensemble contre la Corruption

   Copie:

   – Président de la République
   – Premier Ministre
   – Ministre de la Justice
   – Médiature de la République
   – Président du Cour Suprême Anosy
   – Procureur Général Anosy
   – Société Civile
   – Banque Mondiale
   – Union Européenne
   – Maire de la Ville Tananarive
   – Cajac Tananarive
   – TV Plus Madagascar Tananarive
   – Solombavam-bahoakan’ny Madagasikara
   – Commandant de la Police Nationale Tsaralalàna
   – Chef Fokontany Tananarive
   – Chef de Région Tamatave
   – PDS Tamatave
   – Procureur Général Tamatave
   – Procureur de la République Tamatave
   – Commandant de la Gendarmerie Tamatave
   – Commissariat de la Police Centrale Tamatave
   – Chef Fokontany Tamatave

  Laisser un commentaire

  Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *